SCOOLSUITE ANIMATIEVIDEO

Technologie in het klaslokaal

SCOOLSUITE ANIMATIEVIDEO

Technologie in het klaslokaal

Situatie

Het bestaande schoolmodel gaat ervan uit dat de leerlingen die samen in één klas zitten allen met ongeveer hetzelfde bezig zijn. Deze leerlingen worden aangestuurd door de leraar. Door het gaan gebruiken van notebooks of tablets, met interactieve, adaptieve software kunnen leerlingen meer met eigen doelen bezig zijn. In steeds grotere mate zien we dit dan ook wereldwijd op scholen gebeuren. Dit levert op school echter twee forse problemen op. Dit zijn problemen die zich vaak pas na een tijd aandienen, en dan is het moeilijk om in te grijpen.

De leraar weet niet goed welke doelen van het curriculum alle leerlingen succesvol hebben volbracht en het is moeilijk om alle leerlingen passende instructies te geven.

Uitdaging

Differentiatie en personalisering op scholen verloopt vaak moeizaam. De technologie in de klas dient afgestemd te zijn op het schoolmodel en niet als toevoeging of bijzaak. sCoolSuite heeft ingezien dat dit wereldwijd niet goed gaat en na verloop van tijd grote problemen veroorzaakt. Problemen zoals het niet hebben van inzicht en overzicht van individuele te behalen doelen en gerealiseerde doelen. sCoolSuites had de behoefte om deze problematiek zowel online als offline in kaart te brengen.

Oplossing

sCoolTools bevat een applicatie genaamd sCoolTracker. Met sCoolTracker worden doelen uit het curriculum per leerling vastgelegd en gevolgd. Door het gebruik hiervan weten de leerling, ouders en de school welke doelen de leerling behaald heeft en welke doelen er nog behaald moeten worden. sCoolTools bevat de app sCoolPlan, waarmee op een slimme wijze iedere leerling zijn eigen persoonlijke dagagenda krijgt. Deze agenda is gebaseerd op de doelen die de leerling nog moet behalen.

KLANT
sCoolSuite

SOORT
Illustratie, Animatie, Audio

INDUSTRIE
Digital Learning

PARTNERS
Music Experience Records

HET PROCES

Het maken van de juiste keuzes

HET PROCES

Het maken van de juiste keuzes

Om de geavanceerde oplossingen van sCoolSuite onder de aandacht te brengen bij de doelgroepen scholen, leerlingen en ouders realiseerde OMA een tweetalige animatie en speciale bumpers. Ieder hoofdonderdeel binnen de problematiek is uitgelicht zodat deze ook op beurzen als standalone animatie en illustratie kunnen dienen. We hebben de klant betrokken bij het schetsen van het storyboard zodat de kennis volledig toegepast vertaald kon worden.

BETROKKENHEID

Thuis op de hoogte van de voortgang

De voortgang van de leerling wordt vastgelegd in sCoolFolio, periodiek geëvalueerd door coach, leerling en ouders. Via sCoolMessenger houden leerkrachten, leerlingen en ouders contact met elkaar.

sCoolPlanner

sCoolSocial App

sCoolHelp Platform

FEAR THE WALKING DEATH

Overleven in een wereld vol zombies

AMC Networks wordt online onder de aandacht gebracht in de Benelux met behulp van de zombie Apocalyps serie Fear the Walking Dead.

Lees meer over dit project

Fear the walking death mobile next project

OMA zit niet stil!

WeCreativez WhatsApp Support
Welkom bij OMA. Voor ons is het van belang dat u begrijpt wat de mogelijkheden zijn van online marketing.
Waarmee kunnen wij helpen?