Maurice de Hond eist verbod exploitatie podcast ‘De Deventer Mediazaak’ en film ‘de Veroordeling’

Onderzoeker, spreker, publicist en journalist Maurice de Hond eist een verbod tot verdere exploitatie van de podcastreeks ‘De Deventer Mediazaak’ en de film ‘de Veroordeling’.
Deventer Mediazaak

De Hond vraagt een verklaring voor recht dat de in 2021 verschenen film en podcast onrechtmatig jegens hem zijn. Daarnaast eist De Hond rectificatie en een schadevergoeding van de makers van de podcast en de film. De Hond heeft Bind Film B.V., producent van de podcast, BIND & Willink B.V. als producent van de film, Annegriet Wietsma als maker van de podcast en de VPRO en Human gedagvaard.

Volgens Mr. Allon Kijl van advocatenkantoor ABC Legal wordt de privacy van zijn client in zowel de podcastserie als de film ernstig geschaad. “De verdachtmakingen aan het adres van Maurice de Hond zijn lichtvoetig, opportunistisch en onwaar. De makers van de podcast en de film hebben bewust een karikatuur gemaakt van mijn client. Ze hebben er in diverse uitlatingen geen geheim van gemaakt dat ze hem opzettelijk en doelgericht hebben willen beschadigen.”

De Deventer Moordzaak draait om de moord op de 60-jarige Jacqueline Wittenberg in september 1999 te Deventer. Maurice de Hond pleit al sinds 2006 voor de onschuld van de voor deze moord veroordeelde Ernest Louwes. De Hond is op basis van uitgebreid onderzoek van mening dat Louwes een geldig alibi had en dat hij op basis van het tijdens de rechtszaak aangevoerd bewijs nooit had mogen worden veroordeeld. Professor Ton Derksen, gespecialiseerd in justitiële dwalingen en bekend om publicaties rondom onder meer de zaak-Lucia de Berk, de Puttense Moordzaak en de Deventer Moordzaak heeft de conclusies van De Hond onderschreven. Dit geldt ook voor het Cold Cases Team Politie Amsterdam (CCT), dat in opdracht van de Hoge Raad drie jaar onderzoek naar deze zaak heeft gedaan. Knoops’ advocaten heeft mede naar aanleiding van de bevindingen van het Cold Cases Team op 30 oktober 2022 namens Ernest Louwes een herzieningsverzoek ingediend bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad. De nu uitgebrachte dagvaarding kan niet los worden gezien van dit herzieningsverzoek.

“De argumentatie in het nu ingediende herzieningsverzoek komt overeen met de informatie en argumenten die ik eerder met de filmmakers heb gedeeld en die ik tijdens het langdurige interview met de podcastmaakster uiteen heb gezet.”

Maurice de Hond

Hiervan is niks terug te zien of horen in de film of de podcast. Los van het feit dat de werkwijze uitermate onzorgvuldig is en de schijn heeft van een enorme vooringenomenheid, word ik zonder enige onderbouwing weggezet als een leugenaar en fantast die zijn beweringen niet kan onderbouwen. Sander Burger, de regisseur van de film, heeft in meerdere interviews rondom het verschijnen van de film gezegd dat ik onwaarheden zou verspreiden, iets wat hij in mijn optiek juist met zijn film heeft gedaan. Het is zijn goed recht om een bepaalde visie op deze zaak te hebben, maar hij heeft niet het recht om mijn persoon op deze wijze door het slijk te halen.

“In zowel de podcastserie als in de film wordt een misleidend, onwaar, en zeer negatief beeld van mijn client neergezet. Het kan niet anders dan dat dit is gedaan omdat zijn argumenten klaarblijkelijk niet pasten in het beeld dat de makers van beide producties wilden schetsen. Het feit dat de destijds genegeerde en zelfs geridiculiseerde argumenten van Maurice de Hond nu zijn bevestigd door het Cold Cases Team Politie Amsterdam, bevestigt alleen maar dat de makers de verplichting hebben om de wijze waarop zij mijn client destijds hebben neergezet te corrigeren. Het gaat hier niet alleen om karaktermoord en een ongeoorloofd gebruik van zijn portret in de film, maar mijn cliënt is zodanig in zijn eer en goede naam is aangetast dat hij significante schade heeft geleden.”

Allon Kijl – Advocaat van Maurice de Hond

De dagvaarding met 45 producties is inmiddels aangebracht.

Neem voor meer informatie contact op met:
ABC Legal | mr. Allon Kijl | + 31 6 55378908| kijl@abclegal.nl
Ontvang onze insights in je inbox
Interessante en relevante onderwerpen die in praktijk toepasbaar zijn.